Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 1. marec 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

BERMUDA VZ s. r. o. s.r.o.
Cintorínska 613/2 085 01 Bardejov
Slovensko
E -mail: bermudavzsro@gmail.com
Telefónne číslo: +421 907 603 004
IČ DPH: SK2121279193

Právny zástupca (zástupcovia) BERMUDA VZ s. r. o. s.r.o.:

Peter Varchol

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 40510/P

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.