Posledná aktualizácia: 18. septembra 2023

(„my“, „nás“ alebo „naše“) prevádzkuje webové stránky („služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej Služby.

Vaše údaje nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše Osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienkach, ktoré sú dostupné na adrese https://www.domykobyly.sk.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby. Osobne identifikovateľné informácie („osobné údaje“) môžu okrem iného zahŕňať:

Meno
E-mailová adresa
telefónne číslo
Údaje zo záznamu

Zhromažďujeme informácie, ktoré váš prehliadač odošle vždy, keď navštívite našu službu („údaje denníka“). Tieto údaje denníka môžu obsahovať informácie, ako je adresa internetového protokolu („IP“) vášho počítača, typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach a ďalšie štatistiky.

Súbory cookie

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej stránky a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača.

Na zhromažďovanie informácií používame tzv. Svojmu prehliadaču môžete dať pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby informoval o odoslaní súboru cookie. Ak však súbory cookie neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme využívať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán na uľahčenie našej Služby, na poskytovanie Služby v našom mene, na vykonávanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc pri analýze používania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné nezverejňovať ich ani nepoužívať na iné účely.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ochrana osobných údajov detí

Naša služba neoslovuje osoby mladšie ako 18 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 18 rokov poskytlo Osobné údaje, okamžite takéto informácie z našich serverov vymažeme.

Dodržiavanie zákonov

Vaše Osobné údaje zverejníme, ak to vyžaduje zákon alebo súdne predvolanie.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov a zisťovali, či nedošlo k nejakým zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás.